(Chinhphu.vn) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp một số vướng mắc khi áp dụng Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế liên quan đến thời điểm hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi.

Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố sẽ giải quyết chế độ đối với người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu trước tuổi theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP nêu trên đến hết ngày 31/12/2011.

Người lao động được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP;

- Danh sách người lao động nghỉ hưu trước tuổi đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định trước ngày 31/12/2011;

- Tính đến ngày 31/12/2011 người lao động đã đủ 55 tuổi (đối với nam) và đủ 50 tuổi (đối với nữ);

- Đơn vị sử dụng lao động nộp đủ hồ sơ theo đúng quy định để giải quyết chế độ hưu trí của người lao động cho tổ chức Bảo hiểm xã hội trong tháng 12/2011.

Thời điểm hưởng lương hưu đối với các trường hợp đủ điều kiện nêu trên thực hiện từ tháng 1/2012, các trường hợp không thuộc đối tượng nêu trên thì không được xem xét, giải quyết.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân