(Chinhphu.vn) - Bố ông Nguyễn Tiến Hùng (tỉnh Thanh Hóa) là bệnh binh, suy giảm khả năng lao động 81%, đã chết năm 1979. Khi đó mẹ ông Hùng 37 tuổi, đến nay mẹ ông đã 68 tuổi. Ông Hùng hỏi mẹ ông có được hưởng tiền tuất hàng tháng không?

Cục Người có công - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc của ông Hùng như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ, bệnh binh suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như sau:

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của bệnh binh khi đến tuổi 60 trở lên đối với nam, 55 tuổi trở lên đối với nữ, con bệnh binh từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con bệnh binh bị tàn tật nặng từ nhỏ, khi hết hạn hưởng trợ cấp vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Đối với trường hợp của ông Nguyễn Tiến Hùng, tại thời điểm bố ông Hùng chết, mẹ ông mới 37 tuổi nên mẹ ông không thuộc diện được giải quyết trợ cấp tuất theo quy định.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc