(Chinhphu.vn) - Ông Lương Kim Bình (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) phản ánh: Năm 1985, ông Bình được kết luận tỷ lệ mất sức lao động là 61%. Tuy nhiên từ năm 1990, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên điều chỉnh tỷ lệ mất sức lao động của ông Bình xuống còn 51% mà ông không được biết.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Bình đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét, giải quyết thỏa đáng chế độ và quyền lợi cho ông.

Tiếp nhận phản ánh này, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:

Ông Lương Kim Bình là sĩ quan Quân đội nhân dân, cấp hàm Chuẩn úy, hưởng chế độ trợ cấp bệnh binh  từ ngày 1/7/1982 tại Quyết định số 84/TBXH ngày 15/8/1982 của Sở Thương binh xã hội tỉnh Bắc Thái (cũ), căn cứ theo Biên bản giám định Y khoa số: 204/TT-NS ngày 4/6/1982 của Hội đồng Giám định y khoa Sư đoàn 313 Quân khu II. Tỷ lệ mất sức lao động là 51%, xếp hạng 4c tạm thời, hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 27,00 đồng.

Đến ngày 10/1/1985 theo Giấy giới thiệu số 29 ngày 19/10/1984 của Sở Thương binh - Xã hội Bắc Thái (cũ), Hội đồng Giám định Y khoa Bắc Thái giám định lại khả năng lao động đối với ông Bình, biên bản số 03/GĐYK-SK ngày 10/1/1985 kết luận khả năng lao động của ông Bình thuộc hạng B (coi như mất 61% sức lao động). Nhưng về chế độ, ông Bình vẫn hưởng theo mức cũ (40% mức lương quy định = 100.800 đồng), không được điều chỉnh theo tỷ lệ mất sức lao động sau khi giám định lại (55% x mức lương quy định = 138.600 đồng).

Đến năm 1997, ông Bình di chuyển chỗ ở, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy Giới thiệu số 26/GT-TBB ngày 26/4/1997 gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang, chi trả tiếp từ tháng 5/1997, mức 100.800 đồng (40% x 252.000 đồng).

Từ sau khi giám định lại thương tật đến nay, ông Bình luôn có đơn và trực tiếp đến Phòng Người có công (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên) đề nghị điều chỉnh mức trợ cấp cho ông theo kết quả giám định lại, nhưng chưa được nghiên cứu giải quyết.

Để có cơ sở giải quyết và trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản đề nghị Cục Người công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) hướng dẫn giải quyết chế độ bệnh binh đối với ông Lương Kim Bình.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này khi có kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

Công dân hỏi về chính sách ưu đãi người có công

Điều kiện hưởng chế độ mất sức lao động và thương tật

Từ khóa: Tỷ lệ mất sức lao động