(Chinhphu.vn) - Bà Hoàng Thị Tình (tỉnh Sơn La) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp các con của bố chồng bà có được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 89/2008/NĐ-CP của Chính phủ không?

Bố chồng bà Tình là ông Trương Quảng Trung, chết năm 1973, đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng “Có Công với nước” và em chồng bà được hưởng 1.000.000 đồng tiền trợ cấp. Hiện, gia đình bà Tình chỉ còn lưu giữ Bằng “Có công với nước” của bố chồng bà và Giấy xác nhận của một số cán bộ tiền khởi nghĩa (đã được UBND xã xác nhận).

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La trả lời như sau:

Tại mục I và mục II Hướng dẫn số 30-HD/BTCTTW ngày 12/8/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng hướng dẫn về điều kiện, quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đã hy sinh, từ trần.

Điều kiện xét công nhận

Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đã hy sinh, từ trần là người có quá trình hoạt động cách mạng được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận.

Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đã hy sinh, từ trần là người có quá trình hoạt động cách mạng trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa.

Trường hợp người hoạt động cách mạng không có lý lịch (hoặc không còn lý lịch) thì căn cứ vào một trong các tài liệu liên quan sau đây:

- Hồ sơ của người hoạt động cách mạng đã được khen thưởng Huân chương bậc cao;

- Hồ sơ của người hoạt động cách mạng đã được truy tặng danh hiệu liệt sỹ;

- Người hoạt động cách mạng được ghi nhận trong lịch sử Đảng bộ từ cấp xã trở lên, được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cho xuất bản từ ngày 1/10/2007 trở về trước.

- Người hoạt động cách mạng có hồ sơ đang lưu trữ của Đảng, Nhà nước, Bảo tàng lịch sử của Trung ương và địa phương từ cấp huyện trở lên.

Quy trình xét, công nhận

Trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần không còn cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, thì một người con được ủy quyền đứng ra khai sau khi được sự ủy quyền của những người con khác và có ý kiến xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã.

Thẩm quyền xét, công nhận

Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 trước khi hy sinh, từ trần thuộc diện cấp ủy địa phương quản lý thì do Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương xét, quyết định, thuộc diện ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương quản lý do Ban Đảng, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương xét, quyết định. Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam thì do Tổng cục Chính trị xét, quyết định.

Căn cứ các quy định về điều kiện, quy trình xét, thủ tục hồ sơ nêu trên, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La đề nghị bà Hoàng Thị Tình bổ sung các giấy tờ liên quan đến thời gian hoạt động cách mạng của ông Trương Quảng Trung để lập hồ sơ theo quy định đề nghị các cấp có thẩm quyền xét và công nhận là người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng Khởi nghĩa 19/8/1945; để có cơ sở giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với con của ông Trung theo Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2002 của Chính phủ

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

- Chế độ với thân nhân của người có công đã chết

Từ khóa: Nghị định số 89/2008/NĐ-CP