(Chinhphu.vn) – Bà Trương Thị Thuận (tỉnh Thái Nguyên) hỏi: Bố tôi nhập ngũ ngày 22/4/1954, chết ngày 20/11/1970, được xác nhận là tử sĩ, 3 anh em tôi được hưởng tiền trợ cấp đến năm 18 tuổi, bà nội tôi được hưởng trợ cấp đến khi chết. Mẹ tôi năm nay đã 77 tuổi thì có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không?

Về vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 2, Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội, khi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân từ trần thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất tháng theo quy định như sau:

a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Căn cứ quy định nêu trên, tại thời điểm bố của bà Thuận chết nếu mẹ của bà đã đủ 55 tuổi mà không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được hưởng trợ cấp tuất tháng. Trường hợp tại thời điểm đó mẹ của bà còn chưa đủ 55 tuổi thì không thuộc diện được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, kể cả khi sau này đã đủ 55 tuổi.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

- Điều kiện để thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

- Đối tượng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Thủ tục trợ cấp với người thờ cúng liệt sĩ

Trợ cấp cho người thờ cúng liệt sĩ

Giải đáp về chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội