(Chinhphu.vn) – Bố đẻ ông Đào Công Hưng (tỉnh Bắc Giang) là cụ Đào Văn Cúc chết năm 1998, đến năm 2004 cụ Cúc được công nhận là cán bộ hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa. Nay, ông Hưng đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ, chính sách cho gia đình ông.

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang trả lời như sau:

Tại Điều 10, Chương II Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ quy định: Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng 19/8/1945 được hưởng phụ cấp “Tiền khởi nghĩa” hàng tháng mức 50.000 đồng (kể cả cán bộ thoát ly hay không thoát ly, chỉ hoạt động ở xã, phường) và được hưởng từ ngày 1/1/1995.

Cụ Đào Văn Cúc, nguyên quán: Xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, sinh năm 1921, chết ngày 25/11/1998 được công nhận là người hoạt động cách mạng Tiền khởi nghĩa tại Giấy xác nhận số 276/CB ngày 30/11/2001 của Cục Cán bộ - Tổng cục Chính trị. Cụ Đào Văn Cúc đã được UBND tỉnh Bắc Giang cấp giấy chứng nhận và phụ cấp ưu đãi thâm niên Tiền khởi nghĩa tại Quyết định số 1234/QĐ-CT ngày 19/8/2004 và được hưởng chế độ ưu đãi từ ngày 1/1/1995.

Tuy nhiên, do cụ Cúc chết ngày 25/11/1998 nên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã giải quyết khoản tiền trợ cấp ưu đãi thâm niên tiền khởi nghĩa từ tháng 1/1995 đến tháng 11/1998 (47 tháng) tại phiếu lập sổ số 209/LĐTBXH ngày 10/8/2004 mà thân nhân là ông Đào Công Hưng đứng ra nhận.

Như vậy, trường hợp của cụ Cúc đã được xem xét và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công theo đúng quy định

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

Đề nghị giải đáp về trợ cấp tham gia kháng chiến

Chế độ với thân nhân của người có công đã chết

Trả lời về chế độ đối với cán bộ tiền khởi nghĩa

Từ khóa: Chế độ ưu đãi đối với người có công