(Chinhphu.vn) –.Ông Đào Xuân Sỹ (tỉnh Quảng Trị) có thời gian công tác trong công an nhân dân từ tháng 3/1990 đến tháng 3/1993 được xuất ngũ về địa phương. Từ tháng 11/1998 đến nay ông Sỹ là cán bộ Tư pháp xã. Vậy thời gian ông Sỹ công tác trong công an nhân dân có được cộng nối với thời gian công tác sau này không?

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị trả lời trường hợp của ông Sỹ như sau:

Trường hợp này áp dụng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 8 Thông tư Liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 23/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo đó, trường hợp có thời gian công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993 và không hưởng trợ cấp nghỉ việc một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian giữ chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Đối với trường hợp ông Đào Xuân Sỹ có thời gian công tác trong công an nhân dân từ tháng 3/1990 đến tháng 3/1993 và xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, sau đó có thời gian giữ chức danh cán bộ tư pháp xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nếu ông Sỹ chưa hưởng các chế độ nêu trên thì thời gian công tác trong công an nhân dân được cộng nối thời gian công tác là cán bộ Tư pháp xã để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc