(Chinhphu.vn) - BHXH tỉnh Hải Dương cho biết, theo các quy định hiện hành thời gian công tác trong quân đội của ông Hoàng Đình Tưởng không được cộng nối thời gian công tác tại xã để tính hưởng BHXH.

Ông Hoàng Đình Tưởng, trú tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, nhập ngũ tháng 6/1974, phục viên tháng 11/1982.

Từ tháng 6/1993 ông Tưởng công tác tại xã Bình Xuyên, đến tháng 4/2010, vì lý do sức khỏe, ông Tưởng xin nghỉ việc với chức danh Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên và đề nghị đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Hiện ông Tưởng đang hưởng chế độ bệnh binh 3.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Tưởng hỏi, trường hợp của ông có được cộng nối thời gian công tác trong quân đội vào thời gian công tác tại xã để tính hưởng BHXH không?

Trả lời câu hỏi của ông Hoàng Đình Tưởng, BHXH tỉnh Hải Dương cho biết, trường hợp của ông Hoàng Đình Tưởng sẽ áp dụng theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Theo đó, người đang hưởng trợ cấp bệnh binh, sau đó có thời gian tham gia công tác và đóng BHXH thì ngoài chế độ bệnh binh còn được hưởng chế độ BHXH. Thời gian tính hưởng BHXH là thời gian đã đóng BHXH, thời gian công tác tính hưởng chế độ bệnh binh không được tính để hưởng BHXH.

Đối chiếu với quy định đã nêu, BHXH tỉnh Hải Dương khẳng định, thời gian tham gia công tác trong quân đội của ông Hoàng Đình Tưởng (từ tháng 6/1974 đến tháng 11/1982) không được cộng nối với thời gian công tác tại xã để tính hưởng BHXH.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH tỉnh Hải Dương đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc