(Chinhphu.vn) - Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, để trong năm 2012, nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định quy định “thực hiện chế độ trợ cấp đối với đội ngũ giáo viên đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ thâm niên” theo Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26/11/2011 Quốc hội khóa XIII.

Ông Trần Mạnh Hùng (bavanhung@...) tốt nghiệp khoa toán Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1972 và liên tục giảng dạy tại các trường phổ thông cấp 3, cao đẳng sư phạm, đại học công lập đến ngày 1/4/2011 thì nghỉ hưu. Theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, ông Hùng không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Trong khi đó, nếu ông nghỉ hưu ngày 1/5/2011 trở về sau thì được hưởng phụ cấp.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Hùng kiến nghị cần xem xét để có chế độ xứng đáng với nhà giáo đã nghỉ hưu mà chưa được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Giải đáp thắc mắc của ông Hùng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đang phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, để trong năm 2012, nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định quy định “thực hiện chế độ trợ cấp đối với đội ngũ giáo viên đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ thâm niên” theo Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26/11/2011 Quốc hội khóa XIII.

Thời điểm hưởng phụ cấp

Đối với phản ánh của ông Trần Quang (quangtrn29@...) và ông Công Minh (congminh19@...) về việc chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đã có văn bản hướng dẫn thực hiện nhưng nhiều địa phương hiện vẫn chưa thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Ngày 30/12/2011, liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Thông tư liên tịch nói trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2012, nhưng chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được thực hiện từ ngày 1/5/2011.

Đồng thời, tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH đã quy định cụ thể trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đối với cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo và người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin phản hồi công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

>> Bộ GDĐT hướng dẫn tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

>> Giữ mã ngạch giáo viên nhưng không giảng dạy có được hưởng phụ cấp?

>> Thời gian nhà giáo đi học được tính hưởng phụ cấp thâm niên

>> Quy định về phụ cấp thâm niên nhà giáo

>> Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

>> Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về phụ cấp thâm niên nhà giáo

>> Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

>> Tháng 2/2012, sẽ có hướng dẫn về phụ cấp thâm niên nhà giáo

Từ khóa: phụ cấp thâm niên , Nghị định 54/2011/NĐ-CP