(Chinhphu.vn) - Sinh viên Đặng Đình Lệ (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) gặp vướng mắc về thủ tục miễn học phí tại địa phương do đang theo học chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy, chuyên ngành ngoài sư phạm tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Theo phản ánh của sinh viên Lệ, tuy học trường sư phạm nhưng do theo học chuyên ngành không phải là ngành sư phạm nên sinh viên Lệ phải đóng học phí. Căn cứ quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP, sinh viên Lệ thuộc đối tượng được miễn học phí do có hộ khẩu tại xã vùng cao.

Tuy nhiên, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện không nhận giải quyết hồ sơ của sinh viên Lệ do sinh viên Lệ thuộc khối trường Sư phạm. Sinh viên Lệ đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sinh viên Lệ có hộ khẩu thường trú tại thôn 9, xã Eabhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, là xã vùng cao, học ngành Công nghệ chế tạo máy, không phải là ngành sư phạm của trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh nên được miễn học phí theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

Do đó, nếu sinh viên Lệ học hệ chính quy thì sẽ được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện hỗ trợ tiền học phí để nộp cho nhà trường theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Bộ đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH để hướng dẫn cụ thể hơn về việc miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên trong các trường sư phạm đào tạo đa ngành.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

Về ngành nghề nặng nhọc, độc hại được giảm học phí

Giảm học phí ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Tiếp tục phản ánh việc chậm chi trả miễn, giảm học phí

Phản ánh chậm chi trả tiền miễn, giảm học phí

HSSV thuộc diện miễn, giảm học phí được chậm nộp 3 tháng

Những vướng mắc về miễn, giảm học phí cho HSSV

Quy định chi trả tiền miễn học phí theo tín chỉ

Miễn học phí với sinh viên có hộ khẩu tại xã an toàn khu

Học sinh, sinh viên vùng đặc biệt khó khăn được miễn học phí

Giải đáp HSSV các vướng mắc về miễn, giảm học phí

Việc miễn, giảm học phí với các đối tượng chính sách

Những địa bàn HSSV được miễn, giảm học phí

Bộ GDĐT giải đáp các câu hỏi về miễn, giảm học phí

Sinh viên mồ côi được miễn học phí như thế nào?

Về miễn, giảm học phí đối với sinh viên học theo tín chỉ

Con của người hưởng trợ cấp TNLĐ có được giảm học phí?

Bộ GDĐT giải đáp quy trình miễn, giảm học phí