(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang phối hợp với các Bộ liên quan nghiên cứu, sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP, trong đó sẽ có quy định cụ thể hơn về danh mục ngành học nặng nhọc, độc hại để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có căn cứ xác nhận việc giảm học phí cho học sinh, sinh viên.

Sinh viên Ngọc Hiếu (email: ngochieu909@...) hiện đang theo học ngành Dược sĩ, Đại học Y Dược Cần Thơ.

Sinh viên Hiếu phản ánh, ngành Dược có số tiết thực hành tiếp xúc với hoá chất độc hại rất nhiều nhưng Phòng Công tác học sinh, sinh viên của trường cho biết, sinh viên theo học ngành Dược sĩ không được giảm 70% học phí trong khi sinh viên ngành Hoá Dược lại được giảm.

Sinh viên Hiếu đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, sinh viên theo học ngành Dược sĩ có được giảm 70% học phí do theo học chuyên ngành nặng nhọc, độc hại không?

Theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, học sinh, sinh viên đang học các ngành học nặng nhọc, độc hại được giảm 70% học phí.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, các đối tượng được giảm 70% học phí gồm học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại.

Điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã hướng dẫn về danh mục nghề và công việc nặng nhọc, độc hại theo các Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, việc xem xét và cấp giấy xác nhận ngành học nặng nhọc, độc hại là trách nhiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sinh viên Hiếu liên hệ lại với trường Đại học Y Dược Cần Thơ để được xem xét xác nhận ngành học nặng nhọc, độc hại theo quy định của các văn bản nói trên.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm, hiện nay, Bộ đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có quy định cụ thể hơn về danh mục ngành học nặng nhọc, độc hại để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có căn cứ xác nhận cho học sinh, sinh viên.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

Giảm học phí ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Tiếp tục phản ánh việc chậm chi trả miễn, giảm học phí

Phản ánh chậm chi trả tiền miễn, giảm học phí

HSSV thuộc diện miễn, giảm học phí được chậm nộp 3 tháng

Những vướng mắc về miễn, giảm học phí cho HSSV

Quy định chi trả tiền miễn học phí theo tín chỉ

Miễn học phí với sinh viên có hộ khẩu tại xã an toàn khu

Học sinh, sinh viên vùng đặc biệt khó khăn được miễn học phí

Giải đáp HSSV các vướng mắc về miễn, giảm học phí

Việc miễn, giảm học phí với các đối tượng chính sách

Những địa bàn HSSV được miễn, giảm học phí

Bộ GDĐT giải đáp các câu hỏi về miễn, giảm học phí

Sinh viên mồ côi được miễn học phí như thế nào?

Về miễn, giảm học phí đối với sinh viên học theo tín chỉ

Con của người hưởng trợ cấp TNLĐ có được giảm học phí?

Bộ GDĐT giải đáp quy trình miễn, giảm học phí

Từ khóa: miễn giảm học phí , chuyên ngành nghề nặng nhọc độc hại