(Chinhphu.vn) Đây là đợt đặc xá với số lượng lớn, vì vậy nội dung cần tập trung vào việc tuyên truyền để gia đình, cộng đồng, quần chúng nhân dân, các cấp, các ngành và các tổ chức xã hội có trách nhiệm đón nhận, giúp đỡ để những người được đặc xá xoá bỏ mặc cảm, bố trí việc làm phù hợp để họ ổn định cuộc sống, sớm hoà nhập cộng đồng.


Ảnh minh họa

Đây là nội dung tại văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về việc triển khai công tác tuyên truyền đặc xá năm 2015. 

Nhằm tuyên truyền chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội bị kết án phạt tù để họ sớm trở về hoà nhập với gia đình, cộng đồng và xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy; Công an, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và UBND các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền về đặc xá. Cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin và tài liệu được công bố có liên quan đến người đã được đặc xá trước đó và được đặc xá trong năm 2015 cho các cơ quan có liên quan và các cơ quan báo chí.

Các cơ quan báo chí thông báo Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước xây dựng các chương trình, các tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu… để thông tin, tuyên truyền rộng rãi về kết quả công tác đặc xá và những nội dung trong Quyết định của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn Đặc xá.

Đây là đợt đặc xá với số lượng lớn, vì vậy nội dung cần tập trung vào việc tuyên truyền để gia đình, cộng đồng, quần chúng nhân dân, các cấp, các ngành và các tổ chức xã hội có trách nhiệm đón nhận, giúp đỡ để những người được đặc xá xoá bỏ mặc cảm, bố trí việc làm phù hợp để họ ổn định cuộc sống, sớm hoà nhập cộng đồng. Gia đình, cộng đồng, các cấp, các ngành cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ những người được đặc xá giúp họ tránh tái phạm, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương.

Đặc xá là chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước vì vậy các cơ quan thông tấn báo chí cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế hiểu rõ hơn về chính sách nhân đạo này, qua đó khẳng định chính sách đúng đắn của chế độ, nhằm ngăn chặn để các thế lực thù địch không có căn cứ xuyên tạc, bôi nhọ các chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội.

Báo chí cần phát hiện, nêu gương những người đã được tha tù trở về, được gia đình, cộng đồng, xã hội giúp đỡ có công ăn việc làm ổn định, trở thành những công dân lương thiện và có ích cho xã hội. Nêu gương các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người đã được đặc xá hoà nhập cộng đồng.

Công văn cũng đề nghị Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí chỉ đạo tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương trên của Đảng và Nhà nước đến với toàn thể nhân dân để mọi người hiểu rõ được mục đích và ý nghĩa của việc đặc xá.

Khánh Linh