(Chinhphu.vn)- Để tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại, lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị Bí thư Đảng bộ các huyện, thành, thị và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt nội dung Đại hội theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Phú Thọ

Ngày 24/6, ngay sau lễ bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Khê lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Đại hội Đảng bộ được Tỉnh ủy Phú Thọ lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở), Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu đã chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị rút kinh nghiệm, lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Thọ đánh giá về cơ bản các nội dung, công việc của Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Khê được thực hiện đúng theo chương trình đề ra. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc theo quy chế bầu cử trong Đảng và đạt kết quả rất cao...

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu nhấn mạnh để tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội các Đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại, Bí thư Đảng bộ các huyện, thành, thị và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt nội dung Đại hội theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị mình. Đồng thời tập trung chỉ đạo bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội; tích cực tham gia ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh.

Về thảo luận các văn kiện, mỗi đại hội phải dành thời gian thỏa đáng để đại biểu được tham gia thảo luận, tối thiểu từ 10-15 ý kiến; thống nhất thảo luận Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại phiên trù bị. Tại phiên chính thức, cần tập trung thảo luận văn kiện của cấp huyện, đánh giá đúng kết quả, khuyết điểm hạn chế để đề ra phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Về kịch bản điều hành tại đại hội, trên cơ sở chương trình, nội dung, các khâu của Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm khê, các Đảng bộ cần rà soát, hoàn chỉnh lại toàn bộ các kịch bản, văn bản điều hành, đảm bảo về mặt thời gian, tiến độ, tránh rườm rà.

Từ kinh nghiệm Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Khê, các Đảng bộ cần nghiên cứu tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình để trang trí, khánh tiết phù hợp nhưng phải bảo đảm trang trọng, đúng thể thức.

Thanh Xuân