(Chinhphu.vn) - Các đại hội điểm vừa diễn ra tại Đà Nẵng đã cho thấy công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ càng, chất lượng của cấp ủy khóa mới tăng so với khoá trước, đáp ứng được nhu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ...

Ảnh: VGP/Minh Trang

Ngày 23/6, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm và thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã nêu một số kết quả, kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội điểm Đảng bộ quận Thanh Khê, Đảng bộ Quân sự TP. Đà Nẵng và đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy quân khu 5, công tác tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm quy trình, nội dung và thời gian theo quy định.

Các đảng bộ đều tiến hành đại hội theo 4 nội dung, yêu cầu theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW và bảo đảm chương trình khung theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy. Đặc biệt, việc bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên của các đảng bộ đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy quân khu 5; phần lớn các đồng chí trúng cử có số phiếu tập trung cao; tỷ lệ ủy viên nữ và người trẻ (dưới 40 tuổi) của Đảng bộ quận Thanh Khê và Khối các cơ quan thành phố đều đạt cao so với quy định và có từ 2-3 nữ trong Ban Thường vụ cấp ủy.

Những kết quả trên cho thấy công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ càng, được sự tín nhiệm, nhất trí cao của Đại hội. Chất lượng của cấp ủy khóa mới tăng so với khóa trước, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác cũng như độ tuổi, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ban chấp hành các Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đạt yêu cầu đổi mới ít nhất 1/3 cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ 2015-2020, bước đầu đáp ứng được nhu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức của các Đảng bộ và vai trò của các Ban Thường vụ, Bí thư Đảng bộ. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cũng nhắc nhở một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như: Khi tham luận không nên trình bày lại báo cáo, đặc điểm tình hình đơn vị mà phải nêu ra các định hướng, giải pháp cụ thể; phần góp ý văn kiện trước đại hội cần được quan tâm, triển khai chi tiết hơn; đại hội công bố kết quả cần theo thứ tự số phiếu bầu từ lớn đến bé...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh trong bối cảnh dịch COVID-19, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo điều chỉnh kịp thời các biện pháp triển khai đại hội cấp cơ sở như: Vẫn tổ chức đại hội dưới 20 người, chuyển địa điểm để bảo đảm an toàn, giản lược chương trình, tránh các thủ tục rườm rà không cần thiết... Nhờ vậy, bảo đảm được tiến độ, thời gian theo đúng quy định của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị chưa tổ chức đại hội cần nghiêm túc học tập, rút kinh nghiệm từ 3 đại hội trên, tổ chức các đại hội theo đúng hướng dẫn, quy định của Trung ương.

                                                                                                            Minh Trang