(Chinhphu.vn) - Trong 2 ngày ngày 16 và 17/8, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh:VGP

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 khẳng định: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy tinh thần “Đoàn kết, nhất trí - Đổi mới, sáng tạo - Kỷ cương, trách nhiệm”, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng tiếp tục được hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế và các chuẩn mực, thông lệ quốc tế; điều hành đồng bộ, linh hoạt chính sách tiền tệ (CSTT), ngoại hối, đảm bảo ổn định thanh khoản của hệ thống, duy trì ổn định và giảm mặt bằng lãi suất; hoạt động thanh toán được mở rộng cả về quy mô và chất lượng, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và tạo điều kiện phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại, thí điểm các mô hình thanh toán mới; công tác thanh tra, giám sát ngân hàng không ngừng được củng cố, tăng cường và nâng cao hiệu quả. Công tác tái cơ cấu và xử lý nợ xấu được triển khai quyết liệt; công tác cải cách hành chính luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm. 5 năm liên tục (2015-2019) NHNN đứng đầu các bộ, ngành về chỉ số Par Index…

Có thể khẳng định, sự chủ động, quyết liệt của ngành ngân hàng trong việc triển khai các giải pháp về điều hành về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng những năm qua đã góp phần quan trọng giúp nền kinh tế đạt được nhiều kết quả khả quan.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và tình hình thực tiễn của Đảng bộ để lãnh đạo. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị được phát huy; tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao…

Tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Thống đốc NHNN lưu ý, để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi trước tác động của dịch COVID-19, ngành ngân hàng cần tập trung: thực hiện đồng bộ các công cụ, giải pháp về tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, lãi suất, thanh toán để khôi phục nhanh nền kinh tế; tái cấp vốn cho một số chương trình, lĩnh vực, đối tượng ưu tiên đặc biệt trước yêu cầu cấp bách do tác động của dịch COVID-19; chỉ đạo hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) bảo đảm cung ứng đủ và kịp thời vốn với lãi suất hợp lý phục vụ sản xuất kinh doanh; sớm ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng; sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng nhằm hỗ trợ cho TCTD để đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vay vốn.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Thống đốc NHNN phát biểu. Ảnh: VGP

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tập trung vào thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những khâu đột phá; nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng và góp phần quan trọng vào thành quả chung của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương với quyết tâm chính trị cao, đã nỗ lực, cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Cán sự đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát tốt lạm phát, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí tiêu biểu đại diện cho gần 2.300 đảng viên của Đảng bộ, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và đổi mới theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Lãnh đạo NHNN khẳng định, với tinh thần “Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Trách nhiệm”, Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV đề ra, góp phần hoàn thành tốt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của đất nước.

Anh Minh