(Chinhphu.vn) - Ngày 18/6, Đảng bộ TP. Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tới dự chỉ đạo Đại hội.

Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy Ninh Bình chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh.

Với chủ đề "Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của chính quyền; huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng thành phố Ninh Bình theo tiêu chí đô thị loại I, hướng tới thành phố du lịch", nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP. Ninh Bình đề ra phương hướng bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Thành phố huy động các thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục, công nghiệp, nông nghiệp an toàn, sạch; đẩy mạnh công tác quản lý đô thị; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ doanh thu của các cơ sở sản xuất kinh doanh tăng bình quân từ 14,5%/năm trở lên; tạo việc làm cho 2.200 người; kết nạp 650 đảng viên mới trở lên; 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Đại hội thảo luận sâu về những khó khăn, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để tìm giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình mong muốn Đảng bộ và nhân dân TP. Ninh Bình nhận thức được đầy đủ thời cơ, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức; đoàn kết, quyết tâm hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa, lịch sử, du lịch của tỉnh Ninh Bình; trung tâm văn hóa - lịch sử, du lịch cấp quốc gia, có ý nghĩa quốc tế; là đô thị đầu mối giao thông, cửa ngõ phía Nam vùng duyên hải Bắc Bộ; có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh đúng theo quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh với phương hướng, mục tiêu đề ra, Thành phố cần sớm thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, tập trung tìm các giải pháp, đầu tư các nguồn lực để thực hiện hiệu quả quy hoạch chung phát triển đô thị theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy. Thành phố cần tăng cường công tác quản lý đô thị, nhất là quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai; tập trung phát triển kinh tế đa dạng, thu hút được các nhà đầu tư có khả năng tạo bước đột phá cho kinh tế thành phố. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao đời sống của nhân dân; quan tâm chất lượng giáo dục toàn diện; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố và của tỉnh.

Thành phố Ninh Bình cần tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện có sức chiến đấu cao. Mặt khác, Đảng bộ thành phố Ninh Bình cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên...

Các đại biểu dự Đại hội

Sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong chỉ đạo, các cấp ủy cần xác định trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, nhân điển hình.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy; bầu đồng chí Lê Hữu Quý, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020 làm Bí thư Thành ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025; bầu các đồng chí: Quyền Mạnh Toàn, Đinh Văn Thứ làm Phó Bí thư Thành ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ mới cũng đã được bầu với số lượng 6 đồng chí (khuyết 1 đồng chí ủy viên chuyên trách do chưa chuẩn bị được nhân sự); đồng chí Hoàng Hoa Thắng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau Đại hội này, Tỉnh ủy Ninh Bình sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng quy định./.