(Chinhphu.vn) - Sáng 11/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên họp trù bị, thảo luận, thông qua các nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên trù bị. Ảnh: Báo Quảng Nam

Dự phiên họp trù bị có 347/348 đại biểu chính thức đại diện cho 69.039 đảng viên toàn Đảng bộ.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường giới thiệu nhân sự để Đại hội xem xét bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã thông qua chương trình Đại hội phiên chính thức và nội quy, quy chế làm việc của Đại hội.

Đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội quán triệt đến các đại biểu Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng…

Kết thúc phiên họp trù bị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI Phan Việt Cường  lưu ý một số vấn đề liên quan nhằm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó nhấn mạnh các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc vào văn kiện Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh và văn kiện Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nghiên cứu lựa chọn những nhân sự thật sự ưu tú để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII.

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 diễn ra từ ngày 12-13/10.

Theo Báo Quảng Nam, nói về quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển của Quảng Nam trong nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trong nhiệm kỳ mới là  từ 7,5 - 8% và phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ tỉnh.

Quảng Nam kỳ vọng khi các dự án trọng điểm của tỉnh như sân bay Chu Lai, cảng biển Chu Lai, dự án khí - điện, các dự án Nam Hội An… đi vào hoạt động sẽ là nhân tố lớn quyết định cho mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trong nhiệm kỳ tới...

Đề cập tới vấn đề con người trong tiến trình phát triển, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức, ông Phan Việt Cường nói điều tiên quyết là xây dựng con người Quảng Nam phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Vì vậy, để xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ tâm, đủ tầm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của tỉnh, cần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của công tác cán bộ, xây dựng chiến lược cán bộ thống nhất trong các khâu, từ tuyển chọn, nhận xét, đánh giá cán bộ đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách, có tiêu chí đối với từng loại cán bộ, công chức, viên chức, từng chức danh ở các cấp như chức danh lãnh đạo; hoạch định chính sách; quản lý, điều hành trên từng lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể... Chính đội ngũ này sẽ là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 như mục tiêu đề ra./.