(Chinhphu.vn) - Ngày 9/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 218 đại biểu đại diện cho trên 7.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã tặng Đại hội bức tranh "Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn" và phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ huyện Văn Yên đã đạt được trong những năm qua.

Tin tưởng Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực sự xứng đáng "có đức, có tài," là trung tâm đoàn kết, thống nhất, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh sự thành công của Đại hội điểm sẽ là hình mẫu cho Đại hội Đảng bộ cấp huyện của Yên Bái trong thời gian tới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 có chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, ý chí, khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới." Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát là tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hướng tới sự hài lòng của người dân, theo phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ"... để đến năm 2025 hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới.

Trong phát triển kinh tế, Đại hội đã đề ra mục tiêu thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh gắn với công nghiệp chế biến của huyện và cung cấp nguyên liệu chế biến cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh Yên Bái.

Cùng với đó, huyện tiếp tục phát huy lợi thế về vị trí địa lý để thu hút phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; khai thác phát huy có hiệu quả giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh bản sắc văn hóa các dân tộc... để phát triển du lịch. 

Về văn hóa xã hội, Đại hội đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; củng cố mạng lưới y tế cơ sở và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh phong trào toàn dân tập thể thao và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội...

Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên sẽ kết thúc vào ngày 10/6. Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về Đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh vào chiều cùng ngày./.