(Chinhphu.vn) – Theo thông báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày  21/10 tới, Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương sẽ thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

BV Giao thông vận tải Trung ương, địa chỉ ngõ 1194 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh, bao gồm: Cấp cứu, khám chữa bệnh cho cán bộ công nhân viên ngành giao thông vận tải và nhân dân.

Số cổ phần đưa ra đấu giá: 4,952 triệu cổ phần; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4,952 triệu cổ phần.

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Thời gian và địa điểm đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 21/10/2015 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trước đó, với phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồi cuối tháng 7, Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương trở thành đơn vị sự nghiệp công lập đầu tiên được cổ phần hóa.

Theo phương án, vốn điều lệ của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương là 168 tỷ đồng. Vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh tăng phần vốn nhà nước tương ứng với giá trị quyết toán dự án ODA tòa nhà Bệnh viện, đồng thời, sẽ tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần để duy trì tỷ lệ vốn điều lệ mà Nhà nước nắm giữ tại Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải là 30%.

Về cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, tổng số cổ phần là 16,8 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ 5,04 triệu cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 1,768 triệu cổ phần, tương ứng 10,52% vốn điều lệ; 5,04 triệu cổ phần được bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 30% vốn điều lệ; còn 4,952 triệu cổ phần, chiếm 29,48% vốn điều lệ được bán đấu giá công khai.

Thanh Xuân