(Chinhphu.vn) - Cục Hải quan Bình Dương vừa xin ý kiến Tổng cục Hải quan để thực hiện kế hoạch đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu tại các chi cục trực thuộc.

Báo Hải quan cho biết kế hoạch trên nhằm đánh giá thời gian trung bình làm thủ tục hải quan của các chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương để có giải pháp khắc phục, đảm bảo thông quan hàng hóa nhanh chóng, tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn, nâng cao năng lực quản trị, điều hành của lãnh đạo và góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Bình Dương.

Trước đó, Cục Hải quan Bình Dương cũng đã thành lập 3 tổ công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính về hải quan nhằm thực hiện hiệu quả việc rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Hiện ngành Hải quan đang triển khai các giải pháp nhằm cắt giảm thời gian thông quan hàng hóa theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nghị quyết này đã đưa ra các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, trong đó có các chỉ tiêu về thời gian thông quan, trên cơ sở đánh giá của Báo cáo Môi trường kinh doanh do Ngân hàng Thế giới công bố. Theo Báo cáo này, thời gian trung bình để xuất khẩu của Việt Nam năm 2013 là 21 ngày và nhập khẩu cũng là 21 ngày.

Nghị quyết 19 yêu cầu đến hết năm 2015, Việt Nam phải đạt mức trung bình của các nước ASEAN-6 (xuất khẩu 14 ngày, nhập khẩu 13 ngày).  

Thành Đạt (tổng hợp)