(Chinhphu.vn) - Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế trong các giao dịch với cơ quan thuế thì ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai vào hầu hết các giao dịch giữa cơ quan thuế với người nộp thuế. Cơ quan thuế đã tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện các thủ tục về đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế.

Cử tri TP. Hồ Chí Minh đề nghị ngành thuế quan tâm, có giải pháp cải cách thủ tục hành chính và đẩy nhanh thời gian hơn trong việc thực hiện liên thông xác định nghĩa vụ tài chính cho người dân, vì hiện nay thời gian tính tiền nộp thuế tại cơ quan thuế rất lâu gây khó khăn cho người dân.

Bộ Tài chính trả lời ý kiến cử tri TP. Hồ Chí Minh như sau:

Công tác cải cách hành chính thuế nói chung và cải cách thủ tục hành chính về thuế nói riêng luôn được Bộ Tài chính ưu tiên quan tâm hàng đầu cùng với việc chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, trong thời gian qua, nhiều giải pháp quan trọng về cải cách, hiện đại hoá hệ thống thuế đã được triển khai như: Từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về thuế; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; Duy trì hoạt động đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; Đơn giản hoá thủ tục hành chính về đăng ký thuế, kê khai nộp thuế; Xây dựng và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử,... nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế.

Bên cạnh các giải pháp về đơn giản hoá thủ tục mẫu biểu, hồ sơ,… nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế trong các giao dịch với cơ quan thuế thì ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai vào hầu hết các giao dịch giữa cơ quan thuế với người nộp thuế; cơ quan thuế đã tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện các thủ tục về đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế như:

- Phối hợp với Cơ quan Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong việc liên thông cấp mã số thuế và mã số doanh nghiệp, rút ngắn được thời gian cấp mã số thuế;

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế qua ngân hàng và hiện nay đang thí điểm nộp thuế điện tử tại 18/63 tỉnh/thành phố với hơn 12.000 doanh nghiệp nộp thuế điện tử;...

Thí điểm nối mạng cơ quan thuế-TNMT giảm thời gian nộp thuế đất

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, trong đó giao cho cơ quan thuế nghiên cứu, triển khai thí điểm kết nối mạng giữa cơ quan thuế với cơ quan Tài nguyên - Môi trường để chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý đất đai tại một số địa phương trọng điểm trong đó có TP. Hồ Chí Minh.

Đến nay, cơ quan thuế và cơ quan Tài nguyên – Môi trường đã xây dựng xong hệ thống kết nối, trao đổi thông tin tự động giữa hai cơ quan.

Về phía cơ quan thuế đã xây dựng xong phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác quản lý thuế liên quan đến lĩnh vực đất đai cho các cơ quan thuế địa phương và trang thông tin điện tử công khai thông tin xử lý hồ sơ để giúp cho người dân có thể theo dõi được tiến trình xử lý hồ sơ của hai cơ quan, giảm thiểu được số lần đi lại và thời gian chờ đợi cũng như giám sát được việc thực thi công vụ của các cán bộ công chức.

Tuy nhiên, do cơ quan Tài nguyên – Môi trường cần có thời gian để tập trung cơ sở dữ liệu về đất đai và số hoá hồ sơ địa chính trên phạm vi toàn quốc, nên trước mắt việc trao đổi hồ sơ địa chính tự động mới chỉ thí điểm triển khai tại một số địa bàn của các địa phương, trong đó có TP. Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đẩy nhanh việc phối hợp triển khai kết nối mạng giữa cơ quan thuế và cơ quan Tài nguyên – Môi trường để trao đổi thông tin hồ sơ địa chính điện tử, góp phần giảm thủ tục hành chính thuế, giảm thời gian thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai cho người nộp thuế.

Chinhphu.vn