(Chinhphu.vn) – Cục Thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty TNHH phần mềm DI GI WIN Việt Nam (TP Hồ Chí Minh) về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“… Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác, giữ các chức vụ quản lý tại Việt Nam, hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động ký với cơ sở kinh doanh tại Việt Nam thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài này.…”.

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN bao gồm:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...”.

Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng thuê lao động là người nước ngoài, theo thỏa thuận tại hợp đồng Công ty phải trả tiền thuê nhà, điện, nước, điện thoại... cho người lao động nếu các khoản chi này đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Số thuế GTGT đầu vào của các khoản chi phí nêu trên không được khấu trừ, được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Trường hợp Công ty cử nhân viên đi công tác ở nước ngoài có phát sinh các khoản chi phí tại nước ngoài như thuê phòng, vé xe, thuê xe... để phục vụ cho hoạt động kinh doanh nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định tại nước sở tại và được Công ty dịch ra tiếng Việt thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Thanh Thủy