(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Kiều Anh Vũ, hiện một số chuyên viên tại Sở KH&ĐT yêu cầu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, đề xuất dự án đầu tư cũng như các văn bản, biểu mẫu khác trong lĩnh vực đầu tư (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT) phải có chữ ký nháy, ký tắt của nhà đầu tư trên tất cả các trang của văn bản.

Tuy nhiên, theo các biểu mẫu tại Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT không quy định việc ký nháy, ký tắt này mà chỉ có chữ ký tại trang cuối cùng. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Vũ hỏi, yêu cầu trên có đúng với quy định của pháp luật không và căn cứ pháp lý nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 4 Điều 3 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam quy định, việc ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư thực hiện như sau:

- Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế: trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư góp vốn thành lập tổ chức kinh tế là nhà đầu tư đứng tên và ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sau khi thành lập tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế là nhà đầu tư đứng tên và ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu từ và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

- Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: nhà đầu tư và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp ký văn bản đề nghị góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

- Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC: các bên tham gia hợp đồng BCC đứng tên và ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo Khoản 5 Điều 3 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT, văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư phải được nhà đầu tư quy định tại Khoản 4 Điều 3 nêu trên ký tắt từng trang và ký đầy đủ tại trang cuối.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: ký nháy , văn bản , đầu tư