(Chinhphu.vn) – Cục Hải quan Đồng Nai đang gặp vướng mắc với một số trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa là vỏ sò, vỏ ốc về làm nguyên liệu sản xuất do chưa có văn bản hướng dẫn.

Cổng TTĐT Chính phủ nhận được phản ánh của ông Nông Văn Hiệp, chủ cơ sở sản xuất nút áo xuất khẩu 9999 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và bà Nguyễn Thị Hồng, đại diện Công ty TNHH CYG Thanh Hồng (Đồng Nai) về những vướng mắc khi làm thủ tục thông quan lô hàng vỏ sò, vỏ ốc đã qua xử lý nhập khẩu từ nước ngoài về làm nguyên liệu sản xuất.

Trước đây, theo Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/1/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì vỏ sò, vỏ ốc được xếp vào danh mục sản phẩm có nguồn gốc từ phế liệu. Tuy nhiên điều này khiến các doanh nghiệp luôn bị đối tác “ép giá” do sản phẩm có nguồn gốc từ phế liệu, đồng thời quy định này cũng phát sinh nhiều thủ tục hành chính gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngày 19/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg, theo đó mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc (mã HS 05080020) không nằm trong danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Các doanh nghiệp đều cho rằng Quyết định này sẽ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu là vỏ sò, vỏ ốc trong sản xuất và xuất khẩu. Tuy nhiên, đến thời điểm 5/2/2015 khi Quyết định này có hiệu lực đã phát sinh một số vướng mắc đối với các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng trên do chưa có hướng dẫn thực hiện.

Theo ý kiến của Cục Hải quan Đồng Nai, căn cứ Điều 16, Luật Bảo vệ Môi trường (Luật số 55/2014/QH13) ngày 23/6/2014: “Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác”. Theo đó, mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác thì được coi là phế liệu. Như vậy, trường hợp mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc được coi là phế liệu thì có được phép nhập khẩu hay không?

Hiện nay, các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng này thực hiện quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-MTNMT ngày 28/1/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đó, mặt hàng vỏ sò được coi là phế liệu và được phép nhập khẩu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất.

Tuy nhiên, căn cứ Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì mặt hàng trên không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu, nhưng đồng thời Quyết định này cũng không thể hiện sẽ thay thế toàn bộ Thông tư số 01/2013/TT-MTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mặt khác, Cục Hải quan Đồng Nai cũng cho rằng, Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg chỉ quy định đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, chưa có quy định cụ thể đối với trường hợp nhập khẩu phế liệu thu được trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu vào nội địa để làm nguyên liệu sản xuất. Vậy, trường hợp này được thực hiện như thế nào?

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Đồng Nai đã có Văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét và có hướng dẫn thực hiện đối với các vướng mắc nêu trên.

Như vậy, qua phản ánh của doanh nghiệp và ý kiến của Cục Hải quan Đồng Nai, có thể thấy vẫn có những cách hiểu khác nhau về một số vấn đề. Thứ nhất, vỏ sò, vỏ ốc có phải là phế liệu hay không? Thứ hai, nếu vỏ sò, vỏ ốc là phế liệu thì rõ ràng sẽ không được nhập khẩu theo Quyết định 73/2014/QĐ-TTg, nhưng nếu vỏ sò, vỏ ốc không phải phế liệu thì có được nhập khẩu hay không?

Thanh Thủy