(Chinhphu.vn) -Trong quá trình sử dụng hóa đơn doanh nghiệp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Tháng 2/2015 doanh nghiệp của ông Nguyễn Viết Tùng (tỉnh Lạng Sơn) thay đổi tên doanh nghiệp (các thông tin khác không thay đổi), mọi thủ tục liên quan đến việc thay đổi này đã hoàn thành. Tuy nhiên, đến tháng 3/2015, doanh nghiệp của ông phát hiện 5 số hóa đơn đã xuất cho khách hàng từ tháng 11/2014 (giám đốc đã ký), nhưng chưa đóng dấu của doanh nghiệp. Toàn bộ số hóa đơn này đã kê khai thuế đầu ra, doanh nghiệp mua cũng đã khai thuế đầu vào.

Ông Tùng hỏi, số hóa đơn này phải xử lý như thế nào?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau:

Tại khoản 1(h), Điều 4; khoản 2(d), Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

“Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập

1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn”.

“Điều 16. Lập hóa đơn

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”.

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn”.

Căn cứ quy định nêu trên, doanh nghiệp bán hàng hóa, thực hiện xuất hóa đơn bán hàng ghi đầy đủ các chỉ tiêu và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đúng theo quy định, chỉ quên không đóng dấu là hành vi vi phạm không thực hiện đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1(h), Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì sẽ bị xử phạt theo khoản 1, Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

"Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính".

Trong quá trình sử dụng hóa đơn doanh nghiệp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Thanh Thủy