(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Thu Hiền về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Tại điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản của doanh nghiệp tự khai thác và chế biến khoáng sản khi xuất khẩu phải có Giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản là bản sao công chứng giấy phép khai thác khoáng sản và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản.

Công ty TNHH Thu Hiền được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 2116/GP-UBND ngày 19/8/2013 và Giấy chứng nhận đầu tư số 22.121.000.375 ngày 9/10/2013 cho phép khai thác, chế biến mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường tại phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Sản phẩm đá làm vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Thu Hiền được khai thác, chế biến và xuất khẩu có nguồn gốc rõ ràng theo đúng quy định hiện hành.

Vì vậy, Công ty TNHH Thu Hiền được phép xuất khẩu sản phẩm đá làm vật liệu xây dựng khi đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 nêu trên.

Thanh Hà