(Chinhphu.vn) - Công ty Tường Thành dự kiến nhập khẩu 1 lô hàng thép thanh tròn hợp kim (đường kính nhỏ nhất là 20mm, chiều dài 3-7m, chứa nguyên tố Crom 0,3-0,4%, mã HS 722830) từ Trung Quốc phục vụ cho thương mại trong nước. Công ty không sản xuất, không gia công.

Công ty Tường Thành hỏi, khi làm thủ tục hải quan Công ty có cần xin giấy xác nhận nhu cầu sử dụng thép hoặc hợp đồng mua bán, ủy thác với người sử dụng thép không?

Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/6/2015 của Bộ Công Thương đối với mặt hàng thép có mã số 722830 khi làm thủ tục nhập khẩu, thương nhân phải nộp cho cơ quan Hải quan Giấy phép nhập khẩu tự động đã được Bộ Công Thương xác nhận cùng với bộ hồ sơ nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cơ quan Hải quan chỉ thông quan hàng hóa khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu cung cấp bản Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Công Thương quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Thanh Thủy