(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Nguyễn Kim Hiền có vốn đầu tư nước ngoài, hiện tại Công ty đang dự định mua phần mềm từ nước ngoài về để bán tại Việt Nam. Vậy Công ty của bà Hiền có phải xin giấy phép nhập khẩu và phân phối đối với các phần mềm này không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương trả lời như sau:

Để thực hiện mua phần mềm từ nước ngoài bán tại Việt Nam, Công ty cần nghiên cứu quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP của Chính phủ (quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) và thực hiện đăng ký bổ sung quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối vào Giấy Chứng nhận đầu tư theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Nghị định nêu trên.

Ngoài ra, Công ty cũng cần tham chiếu lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam công bố tại Thông tư số 34/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương để khi đăng ký mặt hàng thực hiện các quyền nêu trên không vi phạm cam kết.

Thanh Hà