(Chinhphu.vn) – Tổng cục Hải quan trả lời vướng mắc của Công ty CP Đúc & Chế tạo Khuôn mẫu CEM (tỉnh Bình Phước) về thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, Công ty CP Đúc & Chế tạo Khuôn mẫu CEM được thực hiện đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan KCN Chơn Thành thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước (nơi Công ty đã xây dựng nhà máy và có cơ sở sản xuất).

Thủ tục kiểm tra, thông quan hàng hóa thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường.

Thanh Hà