(Chinhphu.vn) - Theo quy định, thẩm quyền công nhận đại lý làm thủ tục hải quan và cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thuộc Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Cục Hải quan Đồng Nai trả lời Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát (Biên Hòa, Đồng Nai) về vướng mắc trong thủ tục công nhận đại lý hải quan như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 (có hiệu lực từ 1/1/2015) thì thẩm quyền công nhận đại lý làm thủ tục hải quan và cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thuộc Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan có nhu cầu đăng ký làm đại lý làm thủ tục hải quan phải lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 gửi Tổng cục Hải quan để được xem xét công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan.

Thu Hằng

Từ khóa: hải quan , đại lý , Luật Hải quan