(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của Hiệp hội vận tải biển Diêm Điền về giảm 50% các loại phí liên quan đến vận tải biển, đăng kiểm tàu biển, đăng ký tàu biển, phí kiểm dịch.

Về giảm 50% phí liên quan đến vận tải biển

Hiện nay phí, lệ phí hàng hải là nguồn thu của ngân sách nhà nước được quy định tại Quyết định 98/2008/QĐ-BTC. Nguồn phí hàng hải dùng để chi hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải tại khu vực; chi phí dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải, dịch vụ công ích hoa tiêu và một phần nộp ngân sách trung ương.

Về mức thu phí, lệ phí hàng hải của Việt Nam khi ban hành năm 2008 đã giảm rất nhiều so với năm Pháp lệnh phí, lệ phí được ban hành (năm 2001). Cụ thể: Phí trọng tải đã giảm 62,4%; phí bảo đảm hàng hải giảm 58,3% và 67,8%; phí hoa tiêu giảm từ 16,7 đến 28,6% tùy cự ly dẫn tàu.

Đối với các nước trong khu vực có vị trí địa lý của cảng biển tương đồng với Việt Nam thì theo Quyết định 98/2008/QĐ-BTC, cảng phí Việt Nam (gồm trọng tải phí, phí bảo đảm hàng hải) đang thấp hơn Thái Lan 1 chút và chỉ bằng 0,2 đến 0,4 cảng phí của Trung Quốc đang thu. Từ năm 2008 đến 2014 các yếu tố đầu vào để xác định mức phí có sự thay đổi lớn như: TL min tăng 213%; TL min doanh nghiệp tăng khoảng 300%; chỉ số giá CPI so với năm 2014 và 2008 quy về mặt bằng gốc năm 2008 đã cao gấp 2,04 đến 3,52 lần như hiện nay.

Vì vậy, đề nghị giảm mức thu phí hàng hải đối với vận tải biển trong thời điểm hiện nay là không phù hợp, đối với những khu vực cần có chính sách ưu đãi về mức phí như khu vực Cái Mép-Thị vải. Cục Hàng hải Việt Nam với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp về cơ chế chính sách thúc đẩy hàng hóa thông qua cảng biển tăng thêm hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giá dịch vụ cảng biển thực hiện cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, dịch vụ công ích để phục vụ các doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển ngày càng tốt hơn.

Về giảm phí đăng kiểm tàu biển

Phí đăng kiểm tàu biển đang áp dụng hiện nay theo quy định tại Thông tư số 165/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2014. Mức phí này vừa được Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh tăng thêm 70% so với mức phí đã ban hành từ năm 2003. Sau 10 năm ban hành mức phí đăng kiểm tàu biển theo Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC, căn cứ vào chi phí thực tế để thực hiện công tác đăng kiểm và căn cứ vào mức độ lạm phát trong 10 năm từ 2003 đến 2013, thì mức phí này phải tăng 2,5 lần mới đủ bù đắp chi phí.

Tuy nhiên, Bộ Giao thông vận tải chỉ chấp thuận đề nghị tăng lên 2 lần. Khi ban hành, Bộ Tài chính đã xem xét khó khăn của các doanh nghiệp nên chỉ chấp nhận mức tăng 1,7 lần. Mặt khác, mức phí đăng kiểm tàu biển của Việt Nam hiện nay đang thấp hơn rất nhiều (bằng khoảng 25%) so với mức phí của Đăng kiểm Nhật Bản (NK), Đăng kiểm Hàn Quốc (KR), Đăng kiểm Trung Quốc (CCS)… Như vậy, mức phí đăng kiểm tàu biển hiện nay là phù hợp với thực tế.

Về giảm phí đăng ký tàu biển

Hiện nay phí đăng ký tàu đang thực hiện theo QĐ 84/2005/QĐ-BTC với mức thu phí được xây dựng từ năm 2005, theo lộ trình đăng ký văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn tại Nghị định 161/2013/NĐ-CP, hiện nay Cục Hàng hải Việt Nam đang xây dựng Thông tư thu phí thay thế Quyết định 84/2005/QĐ-BTC. Theo đó mức thu phí đăng kiểm tàu biển dự kiến tăng so với Quyết định 84/2005/QĐ-BTC để bù đắp các yếu tố trượt giá về lương, văn phòng phẩm, nhiên liệu..

Về thủ tục đăng ký tàu biển, hiện nay Cục Hàng hải Việt Nam đang thực hiện chương trình tin học hóa để giải quyết hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp được thuận tiện, giảm chi phí đi lại và thời gian chờ đợi của chủ tàu, doanh nghiệp.

Thanh Hà