(Chinhphu.vn) – Một Công ty thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai chuyên kinh doanh gỗ và đang gặp vướng mắc về thời điểm xuất hóa đơn do quy định của đơn vị kiểm lâm và cơ quan thuế của tỉnh không thống nhất. Công ty đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về vấn đề này.

Theo phản ánh của công ty, cơ quan thuế quy định, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Nhưng có quy định khác là khi vận chuyển hàng hóa phải xuất trình hóa đơn của xe hàng đó. Căn cứ theo quy định nêu trên thì thông thường ngay khi giao hàng phải kèm theo hóa đơn.

Tuy nhiên, đối với đơn vị kiểm lâm, khi công ty xin giấy chứng nhận kiểm lâm thì được yêu cầu phải kèm theo hóa đơn bán hàng. Ví dụ, ngày 10/5 công ty xin giấy chứng nhận kiểm lâm, đơn vị kiểm lâm lấy mẫu, kiểm tra. Ngày 11/5 kiểm tra mẫu hoàn tất và công ty có thể giao hàng nhanh nhất vào ngày 11/5. Tuy nhiên, ngày 10/5 hóa đơn đã được lập. Như vậy, theo quy định của cơ quan thuế là không phù hợp.

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại Khoản 2a, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Thanh Thủy

Từ khóa: Hóa đơn , xuất trình hóa đơn