(Chinhphu.vn) – Tổng cục Hải quan trả lời Doanh nghiệp tư nhân Minh Giang (TP. Hải Phòng) về việc thực hiện tính thuế theo tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài khi thực hiện thủ tục hải quan.

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 21 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ và kiểm tra thực tế thì, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định trị giá tính thuế là tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm tuần trước liền kề hoặc là tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền trước ngày thứ năm trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ.

Tỷ giá này được sử dụng để xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần.

Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố tỷ giá thì xác định theo tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Đối với các ngoại tệ chưa được công bố tỷ giá tính chéo thì xác định theo nguyên tắc tính chéo giữa tỷ giá đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là tỷ giá được đưa tin mới nhất trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối chiếu với quy định trên thì tỷ giá của đồng Euro hiện nay thực hiện theo thông báo của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; tra cứu thông tin về tỷ giá đồng Euro do Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam cung cấp ngày 26/3/2015 là 23.597,14 VNĐ. Như vậy, việc Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện tính thuế theo tỷ giá trên tại thời điểm Doanh nghiệp tư nhân Minh Giang làm thủ tục hải quan là đúng theo quy định.

Thanh Thủy