(Chinhphu.vn) - Ông Đăng Nguyên (dangnguyenbhq@...) hỏi: Công ty tôi dự định sang Trung Quốc nhập khẩu 12 xe đầu kéo và 18 sơmi rơ moóc qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị, vậy thủ tục hải quan cần chuẩn bị những gì?

Về vấn đề này, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến như sau:

Mặt hàng xe đầu kéo và sơmi rơ moóc mới 100% không thuộc danh mục các mặt hàng cấm nhập khẩu hoặc hạn chế nhập khẩu, nên Công ty có thể tiến hành thủ tục nhập khẩu như hàng hoá thương mại thông thường.

Căn cứ Mục 5 Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 7/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ thì mặt hàng sơmi rơ moóc xe kéo container và ô tô đầu kéo thuộc diện phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Riêng về thủ tục đăng kiểm, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan đăng kiểm để được hướng dẫn thủ tục đăng kiểm theo đúng quy định hiện hành.

Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 11 và 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan truyền thống) hoặc Điều 8, Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan điện tử theo Hệ thống VNACCS).

Thanh Thủy