(Chinhphu.vn) - Trong 2 tháng đầu năm 2019, cùng với niềm vui đưa mỏ Cá Tầm thuộc Lô 09/3-12 vào khai thác, Liên doanh Dầu khí Việt- Nga (Vietsovpetro) đã tiếp tục hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất được giao.

Cụ thể, về khai thác dầu khí, Liên doanh đạt 609.700 tấn dầu/condensate (đạt 106,7% kế hoạch), trong đó mỏ Bạch Hổ đạt 105,5% kế hoạch, mỏ Rồng đạt 107,8% kế hoạch, mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi (phần của Vietsovpetro) đạt 105% kế hoạch, mỏ Gấu Trắng đạt 102,4% kế hoạch và mỏ Thỏ Trắng đạt 134,3% kế hoạch.

Sản lượng khai thác tại mỏ Cá Tầm, Lô 09-3/12 (phần của Vietsovpetro) từ đầu năm đạt 23.400 tấn (đạt 115,9% kế hoạch). Khối lượng khí thiên nhiên khai thác từ đầu năm đạt 26,9 triệu m3 (127,8% kế hoạch).

Tính  đến nay, Vietsovpetro đã đưa thêm 5 giếng vào khai thác: 1227/BK-14 Lô 09-1 và giếng 2Х, 3Х, 4Х/СTC-1, 101/CTC-1 Lô 09-3/12.

Ngoài ra, Vietsovpetro vận hành khai thác an toàn mỏ Cá Ngừ Vàng với sản lượng đạt 259,97 nghìn thùng và xuất bán 250.000 thùng dầu.

Doanh thu bán dầu đạt 291,7 triệu USD (111,3% kế hoạch); nộp ngân sách Nhà nước 118,8 triệu USD (110,7% kế hoạch). Lợi nhuận phía Việt Nam là 21,5 triệu USD (đạt 110,1% kế hoạch) và lợi nhuận phía Nga đạt 20,7 triệu USD (đạt 110,1% kế hoạch).

Linh Đan