(Chinhphu.vn) - Dự kiến sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) trong năm 2020 là 35,807 tỷ kWh, tăng 3,5% so với thực hiện năm 2019, trong đó các nhà máy nhiệt điện huy động theo nhu cầu của hệ thống điện, các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về.

EVNGENCO3 tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 - Ảnh: VGP/Lê Anh

Sản lượng điện thực hiện năm 2019 của EVNGENCO3 là 34,611 tỷ kWh. Trong năm, các nhà máy nhiệt điện thuộc Tổng Công ty vận hành tương đối ổn định. Các nhà máy của Tổng Công ty luôn đáp ứng tốt công suất huy động của Hệ thống điện Quốc gia, nhất là các đợt cao điểm mùa khô, phải vận hành dầu các tổ máy, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia.

Đối với công tác sửa chữa, EVNGENCO3 thực hiện 17 công trình sửa chữa lớn với tổng chi phí ước thực hiện 1.217 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật là hoàn thành công trình đại tu tổ máy S1 Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, đại tu tổ máy GT11 Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1... Công tác sửa chữa lớn năm 2019 đã rút ngắn được 13 ngày so với kế hoạch được duyệt, hiện các tổ máy đều sẵn sàng cho phát điện mùa khô và cả năm 2020.

Trong năm 2019, EVNGENCO3 thực hiện đúng và vượt kế hoạch trong công tác đầu tư xây dựng với các cột mốc dự án gồm: Phát điện thương mại (COD) Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2; hoàn thành thông hầm kỹ thuật dự án Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum; hoàn thành cấp PAC cho tổ máy còn lại (tổ máy S1) của Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vào ngày 20/9 và tổ chức khánh thành nhà máy ngay ngày hôm sau; hoàn thành công tác lắp đặt, thử nghiệm và đưa vào vận hành phát điện thương mại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng vào ngày 5/10, sớm hơn tiến độ hợp đồng EPC khoảng 3 tháng, góp phần cung cấp điện cho Hệ thống điện Quốc gia.

Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 và Ninh Bình (thuộc EVNGENCO3) trong năm 2019 luôn được bảo đảm, tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ Luật Bảo vệ môi trường và các quy định văn bản hướng dẫn về công tác môi trường. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải và môi trường xung quanh các nhà máy đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Các nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 đã hoàn thành lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường online và truyền về Sở TN&MT địa phương theo đúng quy định, đồng thời kết nối về Tổng Công ty để kiểm soát.

Công tác xử lý tro, xỉ được kiểm soát tốt, bảo đảm môi trường. Tình hình tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện than trong năm 2019 được cải thiện. Lượng tro xỉ tiêu thụ đạt hơn 68,9% tại Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 và đạt 21,4% tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Bên cạnh đó, Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân đã ký hợp đồng với các đối tác để sử dụng tro, xỉ làm phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng với khối lượng từ 250.000-350.000 tấn/năm.

Lãnh đạo EVNGENCO 3 cho biết, dự kiến sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty trong năm 2020 là 35,807 tỷ kWh, tăng 3,5% so với thực hiện năm 2019, trong đó các nhà máy nhiệt điện huy động theo nhu cầu của hệ thống điện, các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về.

Bên cạnh đó, năm 2020, EVNGENCO 3 dự kiến thực hiện 18 công trình sửa chữa lớn các tổ máy và nhiều công trình phụ trợ khác, với tổng chi phí sửa chữa lớn dự kiến là 1.618 tỷ đồng, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt, bảo đảm các tổ máy vận hành phát điện cao điểm 6 tháng mùa khô năm 2020.

Trong năm 2020, Tổng Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020” theo chủ đề năm EVN phát động. Thực hiện tốt đề án giảm sự cố chủ quan các nhà máy điện trực thuộc; triển khai đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các nhà máy nhiệt điện than...

Ngoài ra, EVNGENCO3 tiếp tục tham gia thị trường điện có hiệu quả, đáp ứng cung cấp điện và an ninh năng lượng quốc gia; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo đảm cổ tức cho cổ đông.

Lê Anh