(Chinhphu.vn) - Hòa nhịp 70 năm phát triển ngành ngân hàng và quá trình phát triển đi lên của đất nước, Agribank với vai trò, vị thế của ngân hàng hàng đầu Việt Nam luôn tiên phong, nghiêm túc thực thi chính sách tiền tệ, cung ứng vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ tam nông.

Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng

Nhìn lại 70 năm trước, ngày 6/5/1951, khi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp bước sang giai đoạn quyết định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay. Trong hành trình đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tự hào được tham gia, đóng góp đúng vào giai đoạn đổi mới của đất nước nói chung và của ngành ngân hàng nói riêng.

Được thành lập ngày 26/3/1988 với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Phát triển nông nghiệp Việt Nam, gắn liền với việc hệ thống ngân hàng được phân thành hai cấp: Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và 4 ngân hàng chuyên doanh thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ, ngân hàng theo từng lĩnh vực. Theo đó, Agribank có nhiệm vụ chính là đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân. 

Những ngày đầu mới thành lập, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ngân hàng đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực xây dựng và phát triển Agribank trở thành ngân hàng có quy mô tổng tài sản, huy động vốn và dư nợ cho vay nền kinh tế cũng như mạng lưới hoạt động lớn nhất hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, trong suốt 33 năm qua, Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của một ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước trong việc thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Ngân hàng luôn dành 70% dư nợ cho vay đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chiếm gần 40% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD). Các chương trình tín dụng của Agribank đã và đang đóng góp rất quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của đất nước, góp phần tạo nên sự phát triển bứt phá của nền nông nghiệp khẳng định vai trò là “trụ đỡ” của nền kinh tế.

Một trong những điểm mới trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 được Đảng, Nhà nước ta khẳng định đó là phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; cùng với đó định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đưa ra đó là phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Cán bộ, người lao động Agribank lan tỏa tinh thần thi đua, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo.
Để tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trong phát triển “Tam nông”, Agribank chủ động sẵn sàng các giải pháp để củng cố, tăng cường vị trí truyền thống của mình để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, đặc biệt là hàng triệu người nông dân đã và đang gửi gắm niềm tin và dành cho Agribank tình cảm tin yêu trong suốt hơn ba thập kỷ qua.

Ngân hàng đang quyết liệt đổi mới về mô hình tổ chức, quản trị, điều hành theo hướng hiện đại, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, áp dụng ngân hàng số để phục vụ nhiều tiện ích cho khách hàng, nhất là trong lĩnh vực “Tam nông”.

Đặc biệt, trong hoạt động tín dụng, Agribank tiếp tục tập trung nguồn vốn, mở rộng cho vay có hiệu quả các dự án, chương trình cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là các chương trình, dự án tạo ra giá trị tăng thêm, thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, phát triển bền vững. 

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn ý thức và phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Trong những năm qua, ngân hàng đã tài trợ xây dựng hàng trăm trường học, trạm y tế, hàng nghìn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và các đối tượng cần được hỗ trợ khác.

Agribank dành hàng nghìn tỷ đồng áp dụng lãi suất ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Agribank đã phối hợp với các địa phương trên cả nước trồng mới 1 triệu cây xanh và mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh tiếp tục được Agribank đề ra trong năm 2021, hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”…

Giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030, mục tiêu Agribank hướng tới đó là xây dựng ngân hàng hiện đại và hội nhập, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đổi mới mô hình tổ chức hướng tới ngân hàng số; chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần, quản trị điều hành và hoạt động theo hướng thông lệ quốc tế; phấn đấu đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản…

Hiện nay, Agribank đã chủ động xây dựng Đề án chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trình Ngân hàng Nhà nước xem xét phê duyệt. Tinh thần của Đề án chiến lược đó là ngân hàng vẫn lấy “Tam nông” làm trọng tâm để phục vụ với các giải pháp, biện pháp phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, các địa phương để được phê duyệt phương án sử dụng đất làm cơ sở để Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chính thức ra quyết định cổ phần hóa và triển khai các bước tiếp theo.

Tiếp nối những kết quả đạt được và truyền thống tốt đẹp đã được các thế hệ cán bộ, người lao động Agribank vun đắp, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, lan tỏa tinh thần thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Agribank tin tưởng sẽ thực hiện thành công mọi nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, cùng cả nước hoàn thành tốt Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, cùng ngành ngân hàng Việt Nam viết tiếp những trang sử hào hùng, vẻ vang.

Anh Minh