(Chinhphu.vn) - Đến nay, Agribank đã cơ bản đã hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra, rút ngắn lộ trình giảm nợ xấu về trước thời hạn theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Một số cá nhân, tập thể của Agribank có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: VGP/Huy Thắng

Tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và bàn giải pháp kinh doanh những tháng cuối năm 2016 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ngày 28/6, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến đánh giá cao hiệu quả thực hiện đề án tái cơ cấu theo lộ trình 3 năm và khẳng định, đến nay Agribank đã cơ bản hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra, rút ngắn lộ trình giảm nợ xấu về trước thời hạn theo yêu cầu của NHNN, đồng thời thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Phó Thống đốc cho rằng, trong thời gian tới, Agribank cần tiếp tục phát huy vai trò là ngân hàng chủ đạo trong đầu tư vào khu vực “tam nông”...

Ông Trịnh Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank cho biết, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức nhưng bằng sự nỗ lực của toàn hệ thống, Agribank đã từng bước ổn định, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Đến 25/6, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 847.471 tỷ đồng, tăng 43.287 tỷ (+5,4%) so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng đạt 700.622 tỷ đồng, tăng 27.645 tỷ đồng (+4,1%) so với cuối năm 2015. Riêng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 9.440 tỷ đồng (+2,1%).

Các kết quả nói trên cũng đã phản ánh phần nào sức mạnh của các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đoàn kết góp phần vào hiệu quả chung của toàn hệ thống. Kết thúc năm 2015, có 129/187 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch; trong đó có 71 đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch và nhiệm vụ.

Phong trào thi đua trong toàn hệ thống Agribank đã góp phần vào thành công trong hoạt động kinh doanh; tiếp tục định hướng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên các chương trình trọng điểm theo Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh việc kinh doanh, Agribank vẫn duy trì thực hiện tốt các hoạt động xã hội, công tác đền ơn, đáp nghĩa, tương thân tương ái trong đoàn viên và người lao động, cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp với các hoạt động về an sinh xã hội. Đến cuối năm 2015, Agribank đã chi hơn 308 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Về các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, lãnh đạo Agribank khẳng định sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bảo đảm cân đối, an toàn và khả năng sinh lời; xử lý nợ xấu; tập trung vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, mở rộng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, phát triển dịch vụ tiện ích ngân hàng, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng quản trị ngân hàng hiện đại, năng lực cạnh tranh và hội nhập, giữ vững thương hiệu văn hóa doanh nghiệp.

Lãnh đạo ngân hàng này cũng đề ra nhiều giải pháp để đạt được các mục tiêu nêu trên. Cụ thể, thực hiện tốt chính sách điều hành của NHNN, theo dõi diễn biến lãi suất, thanh khoản thị trường và cân đối vốn của Agribank để điều hành cân đối vốn, lãi suất, phí điều vốn phù hợp; xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu kinh doanh; đẩy mạnh với tốc độ cao công tác tin học gắn việc hiện đại hóa hoạt động ngân hàng với phát triển sản phẩm mới có hiệu quả, nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao tiện ích cho khách hàng…

Cũng tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và Cờ thi đua của Chính Phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho một số tập thể và cá nhân của Agribank đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Huy Thắng