(Chinhphu.vn)- Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam – BIDV vừa  tổ chức Đại hội cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018. Tại đại hội, Ban lãnh đạo ngân hàng cũng trình cổ đông kế hoạch tăng vốn từ mức 34.187 tỷ đồng lên 43.638 tỷ đồng, tương đương mức tăng 28%.

BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận 9.300 tỷ đồng.

Ông Trần Anh Tuấn, Uỷ viên phụ trách Hội đồng quản trị (HĐQT) cho biết, kết thúc năm 2017, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt 1.124,9 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7% so với đầu năm. Trong đó, huy động vốn của tổ chức, dân cư đạt 933,8 nghìn tỷ đồng, tăng 17,4% so với năm 2016, chiếm 12,8% thị phần toàn ngành.

Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1,154 triệu tỷ đồng, trong đó, dư nợ tín dụng tổ chức kinh tế, cá nhân đạt 862,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,7% thị phần toàn ngành. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ của riêng ngân hàng là 1,44%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 8.665 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016…

Sang năm 2018, HĐQT trình cổ đông kế hoạch tín dụng tăng trưởng tối đa 17% và trong giới hạn được NHNN giao; huy động vốn tăng trưởng 17% và phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn; phấn đấu tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 9.300 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,3% so với kết quả đạt được năm 2017. Chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến từ 5%-7%.

Ông Phan Đức Tú, Tổng Giám đốc BIDV cho biết thêm, tính đến 20/4, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đạt 2,3%, huy động tăng 5,5%, lợi nhuận trước thuế đạt 2.700 tỷ, bằng 29% kế hoạch năm 2018, các chỉ số đúng theo quy định của NHNN. Con số tăng trưởng tín dụng tuy có khiêm tốn, năm nay NHNN cho phép BIDV tăng trưởng tín dụng 14%, nếu có thể BIDV sẽ xin lên 17%.

Cũng tại đại hội, Ban lãnh đạo ngân hàng cũng trình cổ đông kế hoạch tăng vốn từ mức 34.187 tỷ đồng lên 43.638 tỷ đồng, tương đương mức tăng 28%. Ngân hàng sẽ tăng vốn qua các phương thức; Chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ hơn 170,9 triệu cổ phiếu (5% vốn điều lệ); phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài hơn 603,3 triệu cổ phiếu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 170,9 triệu cổ phiếu-tương đương 5% vốn điều lệ. Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được dùng toàn bộ để bổ sung vốn kinh doanh của ngân hàng.

Tại đại hội lần này, ĐHĐCĐ thông qua việc bầu ông Phạm Quang Tùng giữ chức vụ thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017-2022, nâng tổng số người trong HĐQT là 9 người, sẽ bầu 1 người làm Chủ tịch trong thời gian tới. Đáng chú ý, ông Tùng từng làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) trong khoảng thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2017, rồi lại quay trở lại BIDV.

Về trọng tâm ưu tiên năm 2018, lãnh đạo BIDV cho biết sẽ nâng cao năng lực tài chính, đa dạng hóa cơ cấu sở hữu, trong đó tập trung triển khai công tác bán chiến lược và hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài; tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng; phấn đấu chuyển dịch cơ cấu thu nhập, tiếp tục đa dạng hóa nền khách hàng; tiếp tục thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, thu gọn mô hình chi nhánh và tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh; xây dựng, triển khai mạnh mẽ Đề án chiến lược Ngân hàng số của BIDV; tập trung nguồn lực để thực hiện lộ trình áp dụng Basel II đúng tiến độ, hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực của Ủy ban Basel…

Anh Minh