(Chinhphu.vn ) - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận việc Ngân hàng Bank of India - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (BOI HCM) tăng vốn được cấp từ Ngân hàng mẹ - Ngân hàng Bank of India thêm 500 nghìn USD nâng mức vốn được cấp của BOI HCM từ 15 triệu USD lên 15,5 triệu USD.

 
 Ảnh Internet

Ngân hàng Bank of India - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp lý, có biện pháp triển khai thực hiện và kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp, chặt chẽ, đa dạng hóa khách hàng, tăng quy mô hoạt động, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả phù hợp với chủ trương, mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu được phê duyệt; đảm bảo nguồn vốn được cấp là hợp pháp, hợp lệ và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc tăng mức vốn được cấp. BOI HCM có văn bản đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn được cấp chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, văn bản này hết thời hạn hiệu lực pháp lý.