(Chinhphu.vn) - Hiện nay trên mạng internet xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN có địa chỉ: http://dienlucevn.com. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định trang web tại địa chỉ này không phải của EVN cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào thuộc Tập đoàn. 
Trang web giả mạo thương hiệu EVN
EVN cảnh báo, trang web này đã sử dụng tên miền và một số nội dung, hình ảnh có thể gây hiểu nhầm là ấn phẩm thông tin thuộc EVN, có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng khi sử dụng các thông tin tại trang web này.

Hiện nay EVN chỉ sở hữu các trang web tại địa chỉ: http://www.evn.com.vn và http://tietkiemnangluong.vn.

EVN thông tin tới các khách hàng sử dụng điện được biết về trang web giả mạo thương hiệu này, đồng thời đề nghị các khách hàng sử dụng điện khi có yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào của Tập đoàn chỉ tra cứu thông tin tại các địa chỉ: http://www.evn.com.vn và http://tietkiemnangluong.vn hoặc liên hệ các Trung tâm Chăm sóc khách hàng thuộc các Tổng công ty Điện lực để được hỗ trợ.

Toàn Thắng