(Chinhphu.vn) - Năm 2020 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, duy trì vị trí top 4 ASEAN. Với việc toàn bộ các dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 đều được hoàn thành tích hợp, cung cấp tới người dân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (CDVCQG) thì mục tiêu cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng của EVN sẽ hoàn thành theo kế hoạch.

Nhìn lại kết quả xếp hạng chỉ số tiếp cận điện năng từ năm 2013 đến nay có thể thấy được những nỗ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc cải thiện chỉ số này qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp tiếp cận  các dịch vụ về điện.

Nếu như năm 2013, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam chỉ đứng thứ 156/189 quốc gia, nền kinh tế được xếp hạng thì đến năm 2018, Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đã vươn lên 27/190 quốc gia, nền kinh tế được xếp hạng, đạt 87,94/100 điểm.

Đến năm 2019, Việt Nam vẫn duy trì được thứ hạng về chỉ số tiếp cận điện năng xếp thứ 27/190 quốc gia, vùng lãnh thổ nhưng về mặt điểm số vẫn được tiếp tục cải thiện với 88,2/100 điểm.

Với việc chính thức khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia ngày 9/12/2019 từ 3 dịch vụ điện ban đầu được Chính phủ cho phép tích hợp, cung cấp đến ngày 24/12/2019, toàn bộ các dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 đều được hoàn thành tích hợp, cung cấp tới người dân qua CDVCQG. Đây có thể coi là tiền đề, đòn bẩy để chỉ số tiếp cận điện năng tiếp tục được cải thiện.

Đánh giá những nỗ lực của EVN về cải cách thủ tục hành chính và cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc ghi nhận: “Ðây là cố gắng rất lớn, là dấu ấn mạnh mẽ của EVN trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, hướng tới việc cung cấp dịch vụ điện mà nhân viên ngành Ðiện không cần gặp trực tiếp khách hàng, nâng cao tính minh bạch trong các giao dịch”.

Thực tế cho thấy, việc đưa các dịch vụ điện, trong đó có “cấp điện mới qua lưới trung áp” trên CDVCQG được kỳ vọng sẽ mở thêm cánh cửa cơ hội, tiếp tục thúc đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thêm thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi muốn tiếp cận điện.

Theo đó, khi yêu cầu dịch vụ điện trên CDVCQG, mọi hồ sơ, thủ tục của khách hàng sẽ được đơn giản hóa. Một số giấy tờ như: Giấy đề nghị mua điện, giấy tờ tùy thân sẽ được thay thế bằng các thông tin người dùng đã được CDVCQG xác thực và định danh. Qua  đó, người dân và doanh nghiệp giảm được thời gian thực hiện các giao dịch, đồng thời có thể giám sát quá trình thực hiện và đánh giá, phản ánh về việc cung cấp dịch vụ của ngành Ðiện.

Năm 2020, EVN đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, duy trì vị trí top 4 ASEAN. Theo Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm, Tập đoàn đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm số thủ tục trong tiếp cận điện năng để đạt được mục tiêu này.

Cụ thể, tại TPHCM từ ngày 1/3/2020, Tổng công ty Ðiện lực TPHCM đã ứng dụng bản đồ GIS (hệ thống thông tin địa lý) vào khảo sát trực tuyến điểm đấu nối trên cơ sở dữ liệu lưới điện trung thế. Nhờ đó, đối với công trình trạm biến áp (TBA) khách hàng đầu tư, thay vì phải khảo sát hiện trường như hiện nay, Ðiện lực sẽ thực hiện số hóa, giảm bớt các bước thực hiện cấp điện.

Đối với lưới hạ áp, Tập đoàn đã chỉ đạo Tổng công ty Ðiện lực miền Trung, Công ty TNHH MTV Ðiện lực Ðà Nẵng, thí điểm ứng dụng Chương trình Thông tin hiện trường và các dữ liệu từ các phần mềm dùng chung liên quan, từ 1/4/2020 sẽ bỏ khâu khảo sát hiện trường; giảm bớt thủ tục và rút ngắn thời gian thi công, sớm cấp điện cho khách hàng.

Tuy nhiên, theo EVN việc đánh giá chỉ số tiếp cận điện năng cũng như các tiêu chí chấm điểm, xếp hạng phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Cụ thể là, số thủ tục, thời gian, độ tin cậy cung cấp điện, minh bạch giá điện và chi phí...

Vì vậy, cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt số thủ tục, rút ngắn thời gian cấp điện tới khách hàng, EVN sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, góp phần tiếp tục cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, cung cấp điện và dịch vụ điện tới khách hàng với chất lượng ngày càng tốt hơn.

Toàn Thắng