(Chinhphu.vn) – Tính đến hết tháng 6/2018, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC-HoSE: DCM) đã hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất và tiêu thụ với 59% kế hoạch doanh thu và 64% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Với việc sản xuất ổn định, đặc biệt nhà máy Đạm Cà Mau cán mốc 5 triệu tấn sản lượng trong tháng 5/2018 cùng với nhiều chỉ tiêu hoàn thành là việc tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí lãi vay từ việc trả nợ trước hạn.

Sáu tháng đầu năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tương đối thuận lợi do giá bán phân bón tăng và Công ty đã chủ động tăng cường quản lý chi phí sản xuất giúp duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, sản lượng sản xuất đạt 400,36 nghìn tấn, đạt 53,3% kế hoạch năm 2018, sản lượng tiêu thụ phân bón các loại đạt 486,907 tấn, đạt 57,9% kế hoạch năm 2018. Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt 3.342 tỷ đồng, tăng 7% so với nửa đầu năm ngoái và thực hiện được 60,81% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của Công ty là 435,5 tỷ đồng đạt 63,6% so với kế hoạch năm 2018.

Đặc biệt, trong tháng 7/2018, Công ty đã thực hiện tái cơ cấu khoản nợ vay ngoại tệ, chủ động trả nợ trước hạn 50 triệu USD để hạn chế rủi ro do biến động tỷ giá.

Với việc trả trước hạn khoản vay này, Công ty sẽ giảm được chi phí lãi vay khoảng 10,3 triệu USD. Công ty đã thực hiện việc trả nợ trước hạn trước khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá cơ bản USD/VNĐ và đã tiết kiệm gần 10 tỷ đồng do tỷ giá tăng ngay sau đó.

Minh Thi