(Chinhphu.vn) - Ngày 27/12, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công đưa vào vận hành máy biến áp AT1 (220/110/22kV - 250MVA) và các thiết bị liên quan thuộc giai đoạn 1 công trình nâng công suất TBA 220kV Dung Quất.
Ảnh: CPMB
Đây là công trình có tổng mức đầu tư 204,657 tỷ đồng, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án. Công trình được xây dựng trong khuôn viên TBA 220kV Dung Quất tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo CPMB công trình này có quy mô thay MBA AT1 (220/110/22kV - 125MVA) bằng MBA 220/110/22kV - 250MVA tại vị trí AT1 hiện hữu; lắp mới MBA AT2 (220/110/22kV - 250MVA) tại vị trí dự phòng hiện có; hoàn thiện sơ đồ phía 220kV đồng thời lắp đặt bổ sung 1 ngăn lộ tổng 110kV MBA và 2 ngăn đường dây 110kV đi nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất.

Việc đóng điện đưa công trình nâng công suất TBA 220kV Dung Quất (giai đoạn 1) vào vận hành sẽ đảm bảo an toàn, tin cậy cung cấp điện cho nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất và các phụ tải khu vực kinh tế trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, góp phần giảm tổn thất công suất trên lưới điện và tăng cường ổn định hệ thống điện./.

                                                                                                                                             Toàn Thắng