(Chinhphu.vn) – Trong 9 tháng năm 2016, tất cả các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đều đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2015.

EVN cho biết, việc thực hiện các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của các đơn vị đều tốt hơn so với năm 2015. Cụ thể, 95,86% số khách hàng được phục hồi cấp điện sau sự cố trong vòng 2 giờ; 98,47% khách hàng khu vực thành phố, thị xã, thị trấn có nhu cầu lắp đặt công tơ sinh hoạt được lắp đặt dưới 3 ngày; 99,72% khách hàng khu vực nông thôn có nhu cầu lắp đặt công tơ sinh hoạt được lắp đặt dưới 5 ngày; 99,75% khách hàng có nhu cầu lắp đặt công tơ ngoài mục đích sinh hoạt được lắp đặt dưới 7 ngày...

Cùng với đó, hoạt động các trung tâm chăm sóc khách hàng của các tổng công ty điện lực đã đánh dấu bước chuyển biến lớn cả về lượng và chất của EVN trong công tác dịch vụ khách hàng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, các trung tâm này đã tiếp nhận gần 2 triệu yêu cầu của khách hàng với tỉ lệ hoàn thành xử lý các yêu cầu qua Trung tâm đạt 99,11%.

Đối với chỉ tiêu chỉ số tiếp cận điện năng, lũy kế 9 tháng, các tổng công ty điện lực đã cấp điện mới cho 7.262 khách hàng trung áp, với thời gian thực hiện bình quân các công việc thuộc trách nhiệm của điện lực là 7,18 ngày. Số công trình có thời gian thực hiện của ngành điện dưới 10 ngày là 7.217, đạt tỉ lệ 99,38%.

Toàn Thắng