(Chinhphu.vn) - Hà Nội hiện đang là địa phương dẫn đầu cả nước trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng với tỷ lệ 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp trực tuyến.
Nhiều doanh nghiệp thành lập mới không phải đến Cơ quan Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội làm thủ tục trực tiếp. Ảnh: VGP/Đình Nam

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong năm 2018, Cơ quan Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 25.187 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 392.870 tỷ đồng (tăng 3% về số lượng doanh nghiệp và tăng 84% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước).

Riêng trong quý I/2019 (tính đến 31/3/2019), thành phố đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 6.265 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký trên 51.996 tỷ đồng, tăng 15% về số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội ưu tiên giảm thời gian giải quyết đối với những thủ tục đơn giản như thủ tục đăng ký mẫu dấu (giải quyết hồ sơ trong vòng 1 ngày làm việc/quy định pháp luật là 3 ngày làm việc), chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh (giải quyết hồ sơ trong vòng 3 ngày/quy định pháp luật là 5 ngày), thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp (giải quyết hồ sơ trong vòng 2 ngày/quy định pháp luật là 3 ngày), tăng tỷ lệ trực tuyến mức độ 4...

Ưu tiên thời gian giải quyết đối với những thủ tục đơn giản, đẩy mạnh số lượng hồ sơ hành chính giao dịch trực tuyến mức độ 4, mở rộng phương thức nộp phí công bố thông tin trực tiếp và cuối cùn  là phối hợp với mở rộng dịch vụ nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, sớm tích hợp ngay trên Hệ thống cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

Trước đó, thành phố Hà Nội đã miễn 100% lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ ngày 1/7/2017 đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ qua mạng. Để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thành lập doanh nghiệp mới, từ ngày 1/8/2018, thành phố cũng hỗ trợ phí đăng ký doanh nghiệp là 300.000 đồng/doanh nghiệp, hỗ trợ kinh phí làm con dấu tối đa là 300.000 đồng/doanh nghiệp và hỗ trợ kinh phí chuyển phát kết quả tại nhà, trụ sở doanh nghiệp.

MK