(Chinhphu.vn) - Ngày 14/9, tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Quản lý dự án phát triển điện lực (trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc) đã đóng điện thành công, đưa vào vận hành trạm biến áp 220/110 kV Vĩnh Tường.

Khởi công vào quý III/2015, dự án đầu tư xây dựng trạm biến áp 220/110 kV Vĩnh Tường và các đường dây đấu nối 220 kV, 110 kV có  tổng vốn đầu tư hơn 437 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phát triển điện lực trực tiếp quản lý, điều hành.

Trạm biến áp 220/110 kV Vĩnh Tường có quy mô lắp đặt  2 MBA với công suất mỗi máy là 250 MVA và Trạm biến áp 110 kV nối cấp với quy mô 02 MBAx40 MV. Giai đoạn 1 thực hiện  lắp đặt 1 máy biến áp AT2-250 MVA và 1 máy biến áp T3-40 MVA.

Sau khi đóng điện thành công, đưa vào vận hành công trình trạm biến áp 220/110 kV Vĩnh Tường và các đường dây đấu nối 220 kV, 110 kV sẽ đáp ứng  nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện miền Bắc.

Đại diện Ban Quản lý dự án phát triển điện lực cũng cho biết trạm biến áp 220/110 kV Vĩnh Tường hoàn thành sẽ thực hiện tiếp nhận nguồn điện năng từ lưới điện khu vực phía bắc và hỗ trợ các trạm biến áp 220 kV hiện có của khu vực tỉnh Vĩnh Phúc.

Về lâu dài, trạm biến áp này sẽ là một nút 220/110 kV quan trọng trong hệ thống điện miền Bắc, tạo ra mối liên kết mạch vòng cho lưới điện 110 kV, góp phần giảm tổn thất, nâng cao độ tin cậy lưới điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho nhân dân và các phụ tải khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Toàn Thắng