(Chinhphu.vn) - Ngân hàng TMCP Kiên Long (mã chứng khoán KLB) vừa thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Theo đó, ông Nguyễn Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu KLB.


Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch trên từ ngày 15/4/2019 đến ngày 15/5/2019. Phương thức thực hiện là khớp lệnh trên sàn và thỏa thuận.

Được biết, với giá giao dịch 10.600 đồng/cổ phiếu trên sàn UpCOM hiện nay, dự kiến ông Nguyễn Hoàng An sẽ bỏ ra khoảng 3,18 tỷ đồng để sở hữu 0,0927% vốn điều lệ.

Sau khi giao dịch thành công, ông Nguyễn Hoàng An, hiện là Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank, sở hữu 305.400 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0,094% vốn điều lệ của Kienlongbank.

Trước đó, bà Trần Tuấn Anh, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Kienlongbank đã mua thành công 500.000 cổ phiếu KLB. Với lượng cổ phiếu này, bà Trần Tuấn Anh đang nắm giữ 0,15% vốn của Kienlongbank.

Trong năm 2018, hoạt động kinh doanh của Kienlongbank có nhiều khởi sắc, các chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành tỷ lệ cao, nổi bật như Kienlongbank hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.237 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 290,08 tỷ đồng; hoàn thành kế hoạch mở mới 17 chi nhánh, phòng giao dịch, nâng tổng số điểm giao dịch lên 134 điểm giao dịch trên toàn quốc; phát hành thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB; hoạt động ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

Ngày 12/4/2019, Kienlongbank sẽ tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Theo đó, Kienlongbank sẽ trình thông qua các nội dung như: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019, cùng các tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 và các nội dung khác.

Minh Thi