(Chinhphu.vn) - Công ty Sữa Việt Nam -Vinamilk vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ hợp nhất quý IV/2018 với những kết quả rất khả quan.

Theo đó, tổng doanh thu của Công ty quý IV ước đạt 13.017 tỷ đồng, tăng 5,3% so với quý IV/2017 (quý IV/2017 đạt 12.365 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế ước tính 2.668 tỷ đồng, tăng 27,9% so với quý IV/2017 (2.086 tỷ đồng). Tỷ suất lợi nhuận sau thuế là 2.277 tỷ đồng, tăng 30,5% so với quý IV/2017 (1.745 tỷ đồng).

Theo phân tích của Vinamilk, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của quý IV/2018 tăng 30,5% so với cùng kỳ 2007 là do ảnh hưởng của các yếu tố như tổng doanh thu quý IV/2018 có mức tăng trưởng cao, tăng 5,27% so với cùng kỳ năm trước; tỉ trọng và cơ cấu các nhóm sản phẩm bán ra tiếp tục có sự thay đổi theo hướng tập trung vào các nhóm ngành hàng có giá trị gia tăng cao hiệu quả hơn.

Đặc biệt, chi phí hoạt động được thực hiện một cách có hiệu quả trong đó chi phí bán hàng chi phí quản lý giảm về tỉ lệ phần trăm trên doanh thu so với cùng kỳ các công ty con hoạt động có hiệu quả gia tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước góp phần tăng lợi nhuận hợp nhất.

Minh Thi