(Chinhphu.vn) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chính thức chấp thuận về nguyên tắc sáp nhập Công ty tài chính cổ phần Vinaconex Viettel (VVF) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB).

SHB và VVF có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ theo quy định về việc tổ chức lại tổ chức tín dụng và văn bản khác có liên quan, trình Thống đốc NHNN xem xét chấp thuận việc sáp nhập VVF và SHB.

Đối với việc thành lập công ty con là công ty tài chính tín dụng tiêu dùng của SHB, NHNN chấp thuận về nguyên tắc việc thành lập công ty này. Đồng thời NHNN chỉ đạo SHB và ban trù bị phải thành lập Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội, có trách nhiệm thực hiện thủ tục tiếp theo đề nghị NHNN chấp thuận thành lập công ty tài chính hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng theo đúng quy định.

VVF có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, còn ngân hàng SHB có vốn điều lệ hơn 9.485 tỉ đồng. Trước đó, vào tháng 10/2015, SHB đã công bố Đề án nhận sáp nhập VVF. Theo đề án, vốn điều lệ của SHB tăng 1.000 tỉ đồng sau sáp nhập, chính bằng số vốn trước đó của VVF, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 1:1. Như vậy, sau khi tiến hành sáp nhập, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 10.485 tỉ đồng.

Dự kiến sau sáp nhập, thông qua công ty tài chính tín dụng tiêu dùng của mình, SHB sẽ đẩy mạnh hơn phát triển danh mục cho vay khách hàng cá nhân có thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm.

Huy Thắng